Aklovir 200 mg sandoz

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Sistemik Antiviral İlaçlar » Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar » Nükleozidler ve Nükleotidler » Asiklovir

Etkin madde:

Her tablet 200 mg asiklovir içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz (Avicel PH 102), kopovidon, sodyum nişasta glikolat (Primojel), magnezyum stearat
•

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumayla ihtiyaçduyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursalütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu ilacın kullanımı sırasındadoktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:

1. AKLOVİR nedir ve ne için kullanılır?


2. AKLOVİR7kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. AKLOVİR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. AKLOVİR 'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. AKLOVİR nedir ve ne için kullanılır? AKLOVİR,

Herpes simplex

virüs (HSV) tip 1 ve 2 virüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır.
AKLOVİR etken madde olarak asiklovir içerir ve 25 tabletlik blisterlerde sunulmaktadır.
AKLOVİR; deri enfeksiyonlarında (uçuk), suçiçeğinde, zonada (sinir iltihabına bağlı ağrılı bir deri hastalığı), AIDS ve kemik iliği naklini takiben ciddi bağışıklık sistemi yetersizliği olanhastaların tedavisinde kullanılır.

2. AKLOVİR'İ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerAKLOVİR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• AKLOVİR'i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veyaşişme) ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.
• Eğer asiklovir veya valasiklovire (bir çeşit antiviral ilaç) karşı alerjik iseniz bu ilacıkullanmayın.

AKLOVİR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Böbrek bozukluğunuz varsa aldığınız AKLOVİR dozunun azaltılması gerekmektedir.
• Yaşlıysanız (65 yaş üzerinde) böbrek fonksiyonlarınızın azalması muhtemel olduğundan,bu hasta grubuna giriyorsanız doz azaltılmasına ihtiyacınız olabilir.
• Yüksek doz kullanıyorsanız yeteri kadar su almaya özen gösteriniz.
• Aktif lezyonlarımz (kabartı veya kabarcıklar) varsa virüs bulaştırmama konusundagerekli önlemleri alınız.
Bu uyanlar; geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AKLOVİR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. AKLOVİR hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar oluşturabileceği risklerden fazla isekullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emzirme döneminde AKLOVİR kullanacaksanız dikkatli olmalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi konusunda çalışma yapılmamıştır.

AKLOVİR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce doktorunuz bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğunu söylediyse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.
Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg (İmmolJ'dan az sodyum içermektedir, ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Önemli bir etkileşimi yoktur.
Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve simetidin (ülser tedavisi İçin kullanılan bir ilaç) AKLOVİR'in etkisini artırır. Benzer olarak AKLOVİR. organ nakliyapılmış ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılan yüksek doz mikofenolatmofetil ile birlikte kullanıldığında da etkisi artar. Ancak doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. AKLOVİR nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: AKLOVİR'in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun önerilerine uyun.

Erişkinlerde;


Uçuk tedavisi; Günde 5 kez 200 mg ortalama 4 saatlik aralarla, gece dozu atlanarak, alınmalıdır. Tedaviye 5 gün devam edilmelidir, ancak şiddetli başlayan enfeksiyonlardasürenin uzatılması gerekebilir. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik iliğinakli sonrası) ya da barsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline 400 mg'açıkarılabilir.
Uçuğun baskılanması; Bağışıklık sistemi normal hastalarda uçuk enfeksiyonunun baskılanması için 200 mg AKLOVİR yaklaşık 6 saatlik aralarla günde 4 kez alınmalıdır.Birçok hastada günde iki kez, yaklaşık 12 saatte bir, alınan 400 mg'lık dozlar yeterli olmuştur.Dozun azaltılarak, 200 mg AKLOVİR'in günde 3 kez 8 saatlik aralarla alınması, hatta günde2 kez 12 saatlik aralarla alınması da yeterli olabilir.
Uçuktan korunma; 200 mg AKLOVİR günde 4 kez yaklaşık 6 saatte bir uygulanmalıdır. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik iliği nakli sonrası) ya da barsaktan emilimbozukluğu olan hastalarda doz iki misline, 400 mg'a çıkarılabilir.
Suçiçeği ve zona; 800 mg AKLOVİR günde 5 kez, yaklaşık 4 saat arayla, gece dozu atlanarak alınmalıdır. Tedavi 7 gün sürmelidir.
Ağır bağışıklık yetersizliği olan hastalarda; 800mg AKLOVİR günde 4 kez, yaklaşık olarak 6 saatlik aralıklarla alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Uçuk tedavisi için ve bağışıklığı yetersiz olanlarda uçuktan korunma için;Suçiçeği enfeksiyonlarının tedavisi;

6 yaşın üstündeki çocuklarda günde 4kez 800 mg ve 2-6 yaş arasındaki çocuklarda ise günde 4 kez 400 mg AKLOVİR verilmelidir.2 yaş altındaki çocuklarda günde 4 kez 200 mg AKLOVİR verilebilir. Verilecek doz bu yaşta20 mg/kg şeklinde (toplam doz günde 800 mg'ı geçmemek üzere) de hesaplanabilir. Tedavi 5gün süre ile uygulanmalıdır.
İmmun (bağışıklık) yetmezliği olmayan çocuklann uçuk veya zona enfeksiyonlarının baskılanmasına yönelik spesifik bir veri bulunmamaktadır. 2 yaş üstündeki ağır immunyetmezliği olan çocuklarda sınırlı veri mevcuttur ve erişkin dozu verilebilir.

• Yaşlılarda kullanımı:

Eğer yüksek dozda AKLOVİR kullanacaksanız yeteri kadar su almaya dikkat edin. Böbrek bozukluğunuz varsa dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Özel kullanım durumları:

Ciddi böbrek bozukluğunda; uçuk tedavisinde ve korunmasında, dozun günde 2 kez. yaklaşık 12 saatte bir, 200 mg olarak ayarlanması önerilir. Suçiçeği ve zona enfeksiyonlarınıntedavisinde ve ağır immun yetmezliği olan hastaların tedavisinde dozun günde 2 defa, 12saatte bir, 800 mg ve böbrek işlevi az bozulmuş hastalarda günde 3 defa, 8 saatte bir 800 mgolarak ayarlanması önerilir.

Eğer AKLOlİR'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.Kullanmanız gerekenden daha fazla AKLOVİR kullandıysanız: Yanlışlıkla günlerce tekrar eden yüksek doz AKLOVİR aldıysanız sindirim sistemi bozuklukları (bulantı-kusma) ve nörolojik belirtiler (baş ağrısı, zihin karışıklığı) görülebilir.Hemodiyaliz AKLOVİR'in kandan atılmasını önemli ölçüde artırır.

AKLOVİR'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.AKLOVİR'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.AKLOVİR ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AKLOVİR'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa AKLOVİR'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları
• Döküntü, deride kaşıntı ya da kurdeşen gibi aleıjik reaksiyonlar
• Yüz, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölümlerinde şişlik
• Nefes almada zorluk, nefes darlığı, hırıltılı solunum
• Açıklanamayan ateş
Aşırı duyarlılık reaksiyonları çok seyrek görülür.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: Yaygın:
Yaygın olmayan:
Seyrek:
Çok seyrek: Bilinmiyor:


10 hastanın en az birinde görülebilir.
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.
1.000 hastanın birinden az görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
• Baş ağrısı, sersemlik
• Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı
• Kaşıntı, döküntü
• Yorgunluk, ateş

Yaygın olmayan yan etkiler

• Kurdeşen
• Saç dökülmesinde hızlanma • Bilirubin ve karaciğer ile ilgili enzimlerde geri dönüşümlü yükselmeler, kan üre vekreatinin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde) yükselmesi

Çok seyrek görülen yan etkiler

• Kansızlık, akyuvar sayısında azalma, trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma
• Halüsinasvonlar. psikotik sendromlar, huzursuzluk, zihin karışıklığı
• Titreme, hareket kontrolündeki zorluğa bağlı yürüme bozukluğu, konuşma veya dil ileilgili bozukluk, nöbetler, uyku hali, ensefalopati (bir çeşit beyin iltihabı)
• Hepatit, sarılık
• Akut böbrek yetmezliği, böbrek ağrısı ve koma

Eğer bu kullanma talimatında söz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.5. AKLOVİR'in saklanması

AKLOVİR 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AKLOVİR 'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. N:2 34750 Kadıköy / İSTANBUL

Üretim yeri:


Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 9. Cadde No: 1 41400 Gebze / KOCAELİ

Bu kullanma talimatı gg aa.yyyy 'de onaylanmıştır.


Source: kt.ilacprospektusu.com
Подробнее
Видео отзывы
Лекарства от гепатита C
Комбинации препаратов в зависимости от генотипа вируса
Наименование Страна Производитель Цена за 1 уп. Цена за курс Для каких генотипов
Софосбувир + Велпатасвир
Velpanat ХИТ ПРОДАЖ! Индия Natco узнать цену узнать цену все
Velasof ХИТ ПРОДАЖ! Индия Hetero узнать цену узнать цену все
Lucisovel Шри-Ланка Lucius узнать цену узнать цену все
SofoVel ХИТ ПРОДАЖ! Пакистан AVA Pharmaceuticals (Pvt) Ltd узнать цену узнать цену все
Софосбувир и Даклатасвир
Hepcinat и Natdac ХИТ ПРОДАЖ! Индия Natco узнать цену узнать цену 1, 2, 3
Sofovir и Daclahep Индия Hetero узнать цену узнать цену 1, 2, 3
Sovihep и Dacihep Индия Zydus узнать цену узнать цену 1, 2, 3
Lucisof и Lucidac Шри-Ланка Lucius узнать цену узнать цену 1, 2, 3
SofoDac ХИТ ПРОДАЖ! Пакистан AVA Pharmaceuticals (Pvt) Ltd узнать цену узнать цену 1, 2, 3
Софосбувир + Ледипасвир
Hepcinat LP Индия Natco узнать цену узнать цену 1, 4
Ledifos Индия Hetero узнать цену узнать цену 1, 4
Ledihep Индия Zydus узнать цену узнать цену 1, 4
Lucisole Шри-Ланка Lucius узнать цену узнать цену 1, 4
500
миллионов
человек являются носителями
вируса гепатита С
по данным Всемирной Организации Здоровья
5%
ГРАЖДАН В РФ
являются носителями
вируса гепатита С
98%
НАШИХ КЛИЕНТОВ
получают "минус" через 14 дней
после начала приема лекарств
по результатам количественного анализа
Почему надежнее приобрести лекарства именно у нас?

1.Доставка по Москве: 2-3 часа

Мы несем ответственность за успех вашей терапии. Если у вас закончились таблетки - мы доставим новую упаковку без промедления, и вам не придется прерывать терапию.

2.Стоимость без наценок и скрытых платежей

Мы не выставляем на сайте заниженные цены ради привлечения клиентов. У нас нет дополнительной оплаты за доставку и тому подобных хитростей. Цена, указанная на сайте неизменна.

3.Препараты действительно излечивают от Гепатита С

Да, у нас не самый большой ассортимент. Но за качество и эффективность каждого препарата, представленного у нас, мы ручаемся головой. Мы не размещаем отзывы, написанные под копирку. Вы всегда можете попросить у нас контакты наших бывших клиентов (тех, кто не против этого) практически из любого города РФ или СНГ - никакие актеры не смогут передать эмоции вылечившихся людей. По разговору вы это поймете.

Доставка софосбувира
Как происходит доставка более подробно:
Как происходит доставка:
  • Сертифицированная курьерская служба доставит препараты Вам на дом (время доставки согласовывается)
  • Сроки доставки по Москве 2-3 рабочих дня
  • Стоимость Доставки 3% от Суммы заказа. Дорого? Позвоните сделаем скидку.
  • Перед оплатой можно проверить препараты (голограмы, дата выпуска, стоимость в рупиях)
  • Во вложениях диеты, аннотации на русском языке, сертификаты. Ссылки на масс. лабораторные исследования и сертификаты дистрибьюторов мы отправляем онлайн еще до заказа.
  • Оплата наличными
Самое главное - гарантия излечения
Заказать доставку И избавиться от гепатита С навсегда
Статистика развития гепатита С
  • Интерфероновые схемы лечения излечивали всего до 35-40% пациентов
  • Частота рецидивов после интерфероновой терапии составляет ~ 20%
  • Софосбувир в комбинации с даклатасвиром, ледипасвиром или велпатасвиром излечивает 98% пациентов
  • При правильно подобранной комбинации и сроке терапии рецидивов нет!
Вылечить Гепатит C
Мы предлагаем: эффективные лицензированные препараты из Индии
Официально гарантируем 100% излечение
Лабораторная экспертиза
Оригинальность
Независимая лабораторная экспертиза. Hepcinat (sofosbuvir)
Независимая лабораторная экспертиза. Natdac (daclatasvir).jpg
Независимая лабораторная экспертиза. Hepcinat LP (sofosbuvir + ledipasvir)
Независимая лабораторная экспертиза. Ledifos (sofosbuvir + ledipasvir)
Наши сертификаты
Доставляем во все регионы РФ,
страны СНГ и страны Евросоюза
Часто задаваемые вопросы
Где гарантия что я вылечусь от гепатита С?
У меня очень малый вес, что делать?
Можно ли принимать препараты детям?
Сколько стоит и сколько времени занимает доставка по Москве?
Я проездом в Москве, можно ли получить лекарство на вокзале/аэропорту?
Сколько времени занимает доставка по России?
Нужна ли предоплата?
Какие способы оплаты возможны?
По какому курсу валют происходит расчет?
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами

Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам.

Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами

Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам.

Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами

Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам.

Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами

Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам.